Kriitiline üleskutse

Kuulutused, mis vastavad järgmistele küsimustele, on edukamad ning leiavad spetsialisti kiiremini:

  • Keda vajatakse? Kui kauaks ja alates mis ajast?
  • Mis on tööülesanded ja sisu?
  • Milline on palk?
  • Kas on olemas transpordikompensatsioon või majutus, kui spetsialist tuleb teisest linnast või maakonnast?
Organisatsiooni info
Kuulutuse sisu
Vali spetsialistid

Minul organisatsiooni esindajana lasub kohustus võtta reageerivate spetsialistidega ühendust 48h jooksul (k.a juhul, kui nende abi pole enam vaja ning neid sellest teavitada). Lisaks anda VAAB MTÜle teada, kes reageerinud spetsialistidest tööle tuli.