Praktikapakkumine

Praktikapakkumised, mis vastavad järgmistele küsimustele, on edukamad ning leiavad tudengi kiiremini:

  • Millise kursuse tudengid on oodatud kandideerima?
  • Millisel ajavahemikul saab praktikat teha?
  • Mis on täpsemad tööülesanded ja sisu?
  • Milline on palk?
Organisatsiooni info
Kuulutuse sisu
Vali spetsialistid

Minul organisatsiooni esindajana lasub kohustus võtta kandideerivate tudengitega ühendust (ka juhul, kui nad ei osutunud valituks). Lisaks olen kohustatud andma VAAB MTÜle teada, kes reageerinud tudengitest lõpuks tööle tuli.