Töökuulutus

Kuulutused, mis vastavad järgmistele küsimustele, on edukamad ning leiavad spetsialisti kiiremini:

  • Keda vajatakse? Kui kauaks ja alates mis ajast?
  • Mis on tööülesanded ja sisu?
  • Milline on palk?
Organisatsiooni info
Kuulutuse sisu
Vali spetsialistid

Minul organisatsiooni esindajana lasub kohustus võtta kandideerivate spetsialistidega ühendust (ka juhul, kui nad ei osutunud valituks). Lisaks olen kohustatud andma VAAB MTÜle teada, kes reageerinud spetsialistidest tööle tuli.